HIRSITALON RAKENTEET 

Jokainen valmistamamme hirsitalo on asujansa näköinen.

Rakenteiden valintaan vaikuttavat asiakkaan omien toivomusten rinnalla maa- ja aluekohtaiset erikoisvaatimukset ja viranomaismääräykset.

HIRSITALOjemme nurkkavaihtoehdot

ProLog-nurkka, Irinan kuva

Lyhytnurkka

Skandinaavisen suoralinjaiseen arkkitehtuuriin ja kaupunkiympäristöön soveltuva lyhytnurkka. Erinomainen yhdistelmä painumattoman ProLog® CLT-hirren kanssa, mutta sopii mainiosti myös lamellihirsiin koosta 112 mm alkaen.

ristinurkka

Sopii perinteisen tyylin ystäville niin loma- kuin omakotirakentamiseen alueilla, joissa kaava sen sallii. Yhdistettävissä sekä painumattomaan ProLog® CLT-hirteen että lamelli- ja massiivihöylähirteen.

Sisältä eristetty hirsiseinä

Sopii loma-asuntoihin, joita lämmitetään asumislämpötilaan vain silloin tällöin talviaikana. Jos rakennetta käytetään talviasuttavassa rakennuksessa, on kiinnitettävä huomiota eristeen ja hirren väliseen tuulettumiseen ja riittävään eristepaksuuteen.

Ota yhteyttä